معادله انتشار نور (زمان بیگ بنگ)

نورشناسی هندسی : نورشناسی موجی :

معادله انتشار نور (زمان بیگ بنگ)

در پدیده انتشار نور دو مبحث وجود دارد:

  • نورشناسی هندسی : که در آن تنها پرتوهای نوری در نظر گرفته می شود.
  • نورشناسی موجی : که در آن به طبیعت موجی نور توجه می شود.

در مقاله ارائه شده بحث ما در مورد نورشناسی هندسی می باشد. در فیزیک نور سرعت نور را اندازه گیری نموده اند و با توجه به آزمایش انجام شده سرعت نور (V=300,000 km/sec) اندازه گیری شده است.

چنانچه لامپی را در نظر بگیریم که دو حالت داشته باشد

الف: لامپ در حالت خاموش

ب : لامپ درحالت روشن

 

الف : در این حالت که لامپ خاموش می باشد از منبع نور (لامپ) هیچگونه اشعه ای منتشر نمی شود. یعنی سرعت نور در این حالت صفر می باشد.

ب: در این حالت کلید لامپ را استارت می نماییم لامپ روشن می شود و سرعت نور برابر (V=300,000 km/sec) خواهد شد.

نکته قابل توجه: برای اینکه سرعت انتشار نور از حالت (الف) به حالت (ب) برسد لازم است سرعت نور از صفر به (V=300,000 km/sec)

برسد. لذا برای رسیدن سرعت صفر به … و یا از حالت (الف) به حالت (ب) یک فاصله زمانی بین دو حالت مورد نیاز می باشد.

برای بدست آوردن فاصله بین دو حالت (الف) و (ب) آزمایش زیر را انجام می دهیم. این آزمایش در کتب درسی فیزیک نور تحت عنوان (نقطه شکست نور) یا (نقطه انحراف نور) و یا (V=300,000 km/sec) آمده است

1

دانلود “معادله-انتشار-نور-زمان-بیگ-بنگ.pdf” معادله-انتشار-نور-زمان-بیگ-بنگ.pdf – 195 بار دانلود شده –