مبداء مختصات متحرک

مبداء مختصات در علوم پایه , ریاضیات، فیزیک،مکانیک و ..

مبداء مختصات در علوم پایه (ریاضیات، فیزیک،مکانیک و .. ) همیشه ثابت بوده و روابط موجود بر اساس مبداء مختصات ثابت ، اثبات می گردد

اینک روابط و فرمولهای موجود در ریاضیات را در مبداء مختصات متحرک بررسی می نمائیم و چونکه مبداء مختصات متحرک می باشد و در مبداء مختصات پارامتری بعنوان پارامتر سرعت مطرح می گردد ، بنابراین روابط و فرمولهای موجود در علم ریاضیات را می توان در علم فیزیک ، مکانیک ، ریاضیات مطرح نمود. قبل از اینکه مبداء مختصات متحرک را مورد بررسی قرار دهیم لازم است پیش نیاز گزینه (1) و (2) مورد مطالعه قرار گیرد.

  • در ریاضیات معادله دیفرانسیل f(x,y,z,y’,z’c)= 0 مفروض است.

معادله دیفرانسیل فوق ابتدا بایستی معادله دیفرانسیل را حل نمائیم و سپس معادله حل شده را کاربردی نمود (در مبحث قبل بررسی شده است)

اینک با توجه به پارامتر سرعت که در روابط و فرمول ریاضیات وارد گردیده ، می توانیم معادله دیفرانسیل فوق را قبل از اینکه حل نمائیم بصورت مستقیم کاربردی نمائیم.

در معادلات دیفرانسیل فوق می توان نوشت.

1

1

دانلود “مبداء-مختصات-متحرک.pdf” مبداء-مختصات-متحرک.pdf – 207 بار دانلود شده –